image003.jpg

Zaterdag 4 juni 2011

De 5e editie (lustrum) van de Pieter Stuyvesant Kuiertocht zit er weer op.
Gezien alle positieve reacties kan het bestuur terugzien op een zeer geslaagd wandelevenement. Van heinde en verre kwamen de wandelaars naar Sonnega. Er was zelfs een deelneemster uit Zwitserland.

De gemeente Weststellingwerf is voor de 5e keer op de wandelkaart gezet en het voltallige college van B. en W. gaf daar uiting aan. Alle drie de wethouders hebben de lange versie van de tocht meegelopen en burgemeester Gerard van Klaveren sprak ´s middags in de tent een dankwoord uit.

Inmiddels is de Pieter Stuyvesant Kuiertocht een klassieker geworden, die niet meer weg te denken valt in het landelijk wandelsportgebeuren. Maar het bestuur voegt daar gelijk nadrukkelijk aan toe dat een dergelijk groot evenement alleen maar georganiseerd kan worden dankzij de onontbeerlijke samenwerking met de besturen van de verenigingen voor Plaatselijk Belang langs de routes.

 

Voor de assistentie van alle vrijwilligers, waar genoemde besturen voor zorgen, is een dankwoord op zijn plaats. Inclusief het stichtingsbestuur van Manege Caprilli onder wiens verantwoordelijkheid dit jaar de catering werd verzorgd. Uiteraard moeten we ook de medewerking van de gemeente Weststellingwerf, Politie Fryslân, het Rode Kruis, de Reddingsbrigade en  natuurorganisaties als SBB en It Fryske Gea niet vergeten; want ook zonder de steun van hen was de kuiertocht niet mogelijk.

Ook moeten genoemd worden al onze sponsoren, die financieel c.q. materieel bij hebben gedragen aan het evenement. En natuurlijk is PR van groot belang en daarvoor hadden en hebben we de steun en medewerking van Boom regionale uitgevers en Radio Weststellingwerf Centraal.

Last but not least dankt het bestuur alle deelnemers aan de tocht van 4 juni 2011 en hoopt hen bij een volgende Pieter Stuyvesant Kuiertocht weer te mogen verwelkomen.